ลงทะเบียนสมัครงานวิ่ง:
บ้านแพ้วมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน#15

ประเภท
Ticket Type
ราคา/คน
Unit Price
จำนวน
Qty
รวม
Amount
ฟันรัน 5.7 กม.
ปล่อยตัว 05.45 น.
400
จากราคา 450 บาท
คงเหลือ 16 ใบ
0
มินิมาราธอน 10 กม.
ปล่อยตัว 05.30 น.
500
จากราคา 550 บาท
คงเหลือ 21 ใบ
0
ฮาล์ฟมาราธอน 21.4 กม.
ปล่อยตัว 05.00 น.
รับเสื้อฟินิชเชอร์ ฟรี 1 ตัว
600
จากราคา 650 บาท
คงเหลือ 4 ใบ
0
VIP ฟันรัน 5.7 กม.
ปล่อยตัว 05.45 น.
รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ
1,200
จากราคา 1,500 บาท
0
VIP มินิมาราธอน 10 กม.
ปล่อยตัว 05.30 น.
รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ
1,200
จากราคา 1,500 บาท
0
VIP ฮาล์ฟมาราธอน 21.4 กม.
ปล่อยตัว 05.00 น.
รับเสื้อฟินิชเชอร์ ฟรี 1 ตัว
รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ
1,200
จากราคา 1,500 บาท
0
บริการจัดส่ง เสื้อ-หมายเลขวิ่ง ทางไปรษณีย์
คนแรก 60 บาท คนถัดไป 10 บาท
  • เงื่อนไขการสมัคร
  • - การสั่งซื้อบัตรที่ทำธุรกรรมออนไลน์ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว หมายถึง ท่านได้ชำระค่าสินค้า และค่าบริการแก่ทางผู้จัดฯ เรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถคืนเงินหรือยกเลิกได้ทุกกรณี
  • - กรุณาเตรียมหลักฐานการสมัคร ที่มี QR CODE หรือข้อความ SMS ระบุหมายเลขการสั่งซื้อ พร้อม บัตรประชาชน เพื่อมารับ Race pack
  • - สำหรับใช้เข้าร่วมงานในวันที่กิจกรรมกำหนดเท่านั้น
  • - ค่าสมัครดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียมในการจัดส่งทางไปรษณีย์
  • - ค่าบริการจัดส่ง ตัวแรกคิด 60 บาท ตัวต่อไปบวกเพิ่ม ตัวละ 10 บาท (ในรายการสั่งซื้อเดียวกัน)
  • - รับรหัส QR CODE ยืนยันการสั่งซื้อ ผ่านอีเมล และ SMS จาก SRunningGroup.com เท่านั้น
  • - ห้ามโอนสิทธิ์ หรือ จำหน่ายให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด
บ้านแพ้วมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน#15

รายละเอียดการจัดงาน

วันจัดงาน

วันอาทิตย์ ที่ 13 ธันวาคม 2563

04.00 - 12.00

หลักฐานในการรับ Rack Pack

- บัตรประชาชน ผู้สมัคร
- อีเมล/SMS ที่ระบุ ORDER ID ที่ได้รับจากระบบ

* กรณีรับแทน
- สำเนา/ภาพถ่าย บัตรประชาชน ผู้สมัคร
- อีเมล/SMS ที่ระบุ ORDER ID ที่ได้รับจากระบบ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คุณณี เอสรันนิ่ง

Mobile : 084-325-7494

คุณวริช เอสรันนิ่ง

Mobile : 086-177-0017

คุณเจี๊ยบ เอสรันนิ่ง

Mobile : 061-864-4333

คุณเนตร เอสรันนิ่ง

Mobile : 081-938-5110

ต้องการให้ช่วยในการสมัคร ?

เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
Line : @srunning


Sign In